Ισλανδία – Χρήσιμες πληροφορίες

 Χρήσιμες πληροφορίες Η προσέγγιση της οργάνωσης για να πραγματοποιήσει κάποιος ένα ταξίδι στην Ισλανδία είναι τελείως διαφορετική από οποιοδήποτε άλλο για τους εξής  δύο λόγους: Πρώτον γιατί όλα τα σημεία ενδιαφέροντος βρίσκονται στην ύπαιθρο, επομένως απαιτούνται πολλές ώρες οδήγησης. Δεύτερον, γιατί με έναν καλό προγραμματισμό το κόστος του ταξιδιού μπορεί να αποδειχθεί εντυπωσιακά και μη […]